Документация

BLACKBOARD

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на Вlackboard

ПРАВИЛА за провеждането на изпити с Blackboard

ДЕКЛАРАЦИИ от потребителите

Реорганизация на учебно съдържание в Blackboard

ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК за организиране на дистанционна форма на обучение

ПРАВИЛНИК за устройството, дейността и управлението на ИЦЕДО

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

СЕРТИФИКАТ EFQM

КОНТРОЛНА КАРТА за оценка на електронните материали

КОНТРОЛНА КАРТА за оценка на Система за проверка и оценяване на качеството на методическия аспект на преподаването на материалите

КОНТРОЛНА КАРТА за определяне качеството на Системата за проверка и оценяване на интегрираната платформа за дистанционно обучение Blackboard Learn+

КРИТЕРИИ за проверка и оценка на качеството в дистанционна форма на обучение

МАКЕТИ

РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ПРОЦЕДУРA ЗА ИЗРАБОТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Бланка учебна програма

ЗА СТУДЕНТИ

СПРАВОЧНИК за правата и задълженията на студентите в дистанционна форма на обучение

 

Accordion Title

Accessibility Toolbar

back to top