Workshop „Групи“ 2019

Екипът на Интернационалният център за дистанционно обучение ви кани да вземете участие в Работилница „Бързо създаване на групи в Blackboard“. Семинарът ще бъде ориентиран практически. Ще работим с реалните дисциплини и ще създадем заедно групите студенти с актуалните потребители. 

За Ваше удобство сме планирали две възможни дати с идентично съдържание на семинарите.

Групите ще Ви дават различни възможности за организиране на работата в дисциплините в Blackboard. Ще разгледаме основните възможности за улесняване на преподавателите при работа със студенти в електронна среда.

Продължителност: 60 минути, максимален брой участници 20 души за всяка дата.

 

Курс Тема на курса Време на провеждане Продължителност
Място на провеждане
10/2019

Workshop „Групи“

Групата е запълнена

Вторник (22.10.2019 г)

 60 минути

(17:00 – 18:00 ч.)

зала 322, етаж 3  сграда Ректорат

10/2019

Workshop „Групи“

Групата е запълнена

Четвъртък (24.10.2019 г.)

 60 минути

(14:00 – 15:00 ч.)

зала 322, етаж 3  сграда Ректорат

 

Подготовка: За целите на обучението, е необходимо всеки участник да има актуален списък на студентите от желаната специалност в електронен вариант.

С предимство ще бъдат включени административните асистенти, организатори и асистенти, които се занимават с управлението на групи в Blackboard.

При попъване на Заявката за участие, изберете само една от двете възможни дати.

 

За въпроси във връзка с обучението моля, свържете се с нас чрез посочените данни за контакт.

Accessibility Toolbar

back to top