Контакти

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“- Варна
ул. „Марин Дринов“ 55
Варна 9002
Сграда „Ректорат“, ет. 3, стая 304А
тел: 052/ 677 123
тел: 052/ 677 124
вътр. тел: 2123, 2124

Accessibility Toolbar

back to top