Обучения 2017/2018

Blackboard обучения на преподаватели от МУ – Варна през 2018 година

В началото на летен семестър на учебната 2017/ 2018 г. Интернационален център за електронно и дистанционно обучение (ИЦЕДО) проведе редовни специализирани обучения за преподаватели на МУ – Варна, свързани с работа в платформа Blackboard. Те бяха реализирани в периода 19.02.2018 – 27.04.2018. В обучението участваха преподаватели, администартивни асиситенти и докторанти в три нива на курса „Работа с електронна платформа Blackboard Learn+.  За по – голяма задълбоченост на предствения материал и детайлна близост до естеството на работа на всеки от преподавателите с електронна платформа Blackboard, курсът беше разделен на три основни нива на обучение. Всяко от създадените нива, отговаряше на разпределението за предствяне на материала в съответствие с изготвената Учебна програма за всяко едно от практическите обучения. Основно тематично разпределение по нива:

Първо ниво (2 дни по 2 учебни часа)

Основи на електронното обучение и увод в практическата работа с Blackboard Learn+: основно запознаване със секции „Моята институция“, „Дисциплини“ и „Колекция съдържание“, основни функционални възможности и ограничения на системата, персонализиране на Blackboard профил и др.

Второ ниво (5 дни по 2 учебни часа)

Управление на учебното съдържание в Blackboard Learn+: работа със секция „Диспилини“, изграждане на текстови, видео, аудио файлове и изображение в дисциплина, инструменти на дисцилината и др.

Трето ниво (5 дни по 2 учебни часа)

Електронно изпитване: създаване на урни с въпроси, изграждане на тестово съдържание, настройки на тестове, създаване на Задание и SafeAssignment и др.

В периода на Blackboard обучението през 2018 година бяха издадени 71  сертификата, в трите нива на курса на 33 участници в обучението. Те имаха възможност да споделят и оценят съдържанието на курса чрез кратки анкети, да участват в практически упражнеия и да се обучават чрез разнообразието от учебни материали и дейности (видео – материали за работа с Blackboard, pdf – инструкции, задачи за работа онлайн и офлайн и др. ИЦЕДО провежда периодични обучения от 2014 година и планира те да бъдат провеждани по предварителен график всеки семетър и през следващата учебна година.

График Blackboard обучения

Учебна програма

Accessibility Toolbar

back to top