Съобщения

Blackboard Learn Scheduled Maintenance

Dear students,

Blackboard is under scheduled maintenance from 10.08.2020 to 25.08.2020.
It will be accessible with interruptions in different parts of the day with different duration. Due to some changes in the environment and its tools (e.g. tests, virtual classrooms) during this period, we recommend to use other external communication tools.

We apologize for the inconvenience.


Elearning Team


 

Планова поддръжка на Blackboard


Уважаеми студенти и преподаватели,

Системата Blackboard ще бъде в планова поддръжка от 10.08.2020 г. до 25.08.2020 г. и са възможни прекъсвания в различни части на деня с различна продължителност. Поради промени в средата и нейните инструменти (например тестове, виртуални класни стаи) през този период Ви препоръчваме да използвате други външни средства за комуникация.

Екипът на ИЦЕДО


 

Blackboard – архивиране на резултати от колоквиуми, междинни тестове и финални изпити
 

Във връзка с приключването на летен семестър 2019/20 учебна година е необходимо преподавателите, управляващи дисциплини в BLACKBOARD и провеждащи електронни изпити с помощта на платформата да изтеглят и запазят на служебните си компютри резултатите от всички изпити през тази година в срок до 10.08.2020 г. След тази дата предстоят планови прекъсвания на системата, свързани с началото на зимния семестър.

Ако срещате затруднения при изтеглянето и архивирането на данните, използвайте следното видео:
Запазване на оценки от електронен дневник

или се обърнете за помощ към сътрудниците на центъра на телефоните и електронната поща, посочени на сайта на МУ-Варна.

Accessibility Toolbar

back to top